• Tiến độ thanh toán Chung cư No15 Sài Đồng:

  Đợt 1: Đóng 25% tổng giá trị căn hộ ký HĐMB.
  Đợt 2: Đóng 15% tổng giá trị căn hộ khi đổ xong sàn tầng 3 (dự kiến 12/2018).
  Đợt 3: Đóng 10% tổng giá trị căn hộ khi đổ xong sàn tầng 10 (dự kiến 1/2019).
  Đợt 4: Đóng 15% tổng giá trị căn hộ khi đổ xong sàn tầng 16 (dự kiến 03/2019).
  Đợt 5: Đóng 10% tổng giá trị căn hộ khi hoàn thành việc cất nóc (dự kiến 5/2019).
  Đợt 6: Đóng 25% tổng giá trị căn hộ theo thông báo bàn giao căn hộ của bên bán.
  Đợt 7: Bên mua thanh toán cho bên bán 5% tổng giá bán căn hộ theo thông báo bàn giao căn hộ của bên bán (khoảng 5% sẽ được ký quỹ tại ngân hàng trước thời điểm bàn giao căn hộ)

Để biết rõ hơn về Chung cư No15 Sài Đồng, bạn hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 0901312999

Tham khảo tại:  https://chungcuno15saidong.com